Preferuje otwarte oprogramowanie, ponieważ uważam, że przyjęty model wytwarzania i licencjonowania opensource sprawia, że jest korzystniejszy dla klienta:

  • otwarte oprogramowanie nie przywiązuje klienta do dostawcy
  • do otwartego oprogramowanie najczęściej jest przenośne i może działać na różnych systemach operacyjnych
  • do otwartego oprogramowanie często można dokupić wsparcie producenta
  • otwarte oprogramowanie to standardy tworzone i wspierane przez największych dostawców na rynku (IBM, Oracle, Sun, Novell, Google i wiele innych firm)
  • otwarte oprogramowanie to redukcja kosztów - koniec kosztów licencyjnych
  • otwarte oprogramowanie to możliwość wprowadzania dowolnych zmian do produktu zgodnych z własnymi potrzebami
  • otwarte oprogramowanie pozwala na integracje z innymi systemami

Przedstawiona tutaj lista zawiera preferowane rozwiązania - jestem jednak otwarty na tworzenie oprogramowania w innych technologiach.

W warstwie widoku stawiam na rozwiązania pozwalające maksymalnie skrócić czas tworzenia aplikacji oraz pomagają mi w problemach z kompatybilnością przeglądarek. Staram się, aby tworzone przeze mnie interfejsy były przejrzyste i nowoczesne. W zależności od wymagań wybieram technologie JSF lub JSP oraz następujące biblioteki.

Google Web Toolkit Nowoczesna biblioteka z bogatym zestawem kontrolek pozwalająca na tworzenie zaawansowanych interfejsów. Wraz z rozszerzeniami (Gxt oraz Smart Gwt pozwala na błyskawiczne tworzenie aplikacji.
IceFaces Biblioteka rozszerzająca zestaw standardowych kontrolek JSF oraz pozwalająca na łatwą integracje technologii Ajax.
Richfaces Biblioteka rozszerzająca zestaw standardowych kontrolek JSF oraz pozwalająca na łatwą integracje technologii Ajax.
jQuery Biblioteka Javascript pozwalająca na wykonywanie operacji na obiektach html, animacji, obsługi zdarzeń.
 

Aby szybciej i lepiej tworzyć aplikacje korzystam z uznanych rozwiązań - również dzięki temu moje wdrożenia są łatwe w utrzymaniu oraz tańsze - zamiast wywarzać otwarte drzwi stosuje się do standardów.

Seam JBoss Seam - nowoczesny szkielet aplikacji wspierany przez jBoss. Jest między innymi pomostem pomiędzy EJB3 a JSF a także zapewnia możliwość korzystania z wzorców dependency (bi) injection oraz Model-View-Controler.
ejb3 EJB3 w implementacji jBoss. Komponenty służące do tworzenia rozproszonych aplikacji enterprise zapewniające między innymi transakcyjność, trwałość obiektów, zdalny dostęp i inne.
Spring Popularny lekki szkielet aplikacji wspierający wzorce Inverse of Control, Model-View-Controler i inne.
 

Kiedy zachodzi potrzeba użycia reguł biznesowych lub implementacji procesu biznesowego korzystam z gotowych rozwiązań firmy jBoss

dRules Silnik reguł biznesowych
jBPM Silnik procesów biznesowych
 
Hibernate Obiektowo-relacyjne mapowanie - użycie tej biblioteki sprawia, iż aplikacja może być uruchamiana z róznymi bazami danych bez konieczności przepisywania zapytań (lista wspieranych baz) a także umożliwia wykorzystanie istniejącej już infrastruktury.
mySQL Popularny serwer bazodanowy.
 
jBoss jBoss Application Server - serwer aplikacji
Tomcat Tomcat - kontener servletów
 
Alfresco System klasy ECM - posiada moduły do zarządzania dokumentami, treścią stron internetowych, pozycjonuje się jako alternetywa dla Sharepointa.
Eclipse RCP Aplikacje stand-alone, które tworze, mogą być tworzone w jako plugin'y do środowiska Eclipse lub wykorzystywać Eclipse Rich Client Platform i być uruchamiane jako niezależne programy. Wykorzystuje też Graphical Editing Framework do tworzenia edytorów graficznych.

line
Silnik Wordpress, podziękowania dla PROcreators za pomoc przy przystosowaniu szablonu