Oferuję usługi jako programista JAVA i J2EE na zasadzie outsourcingu. Pracuje samodzielnie lub jako członek zespołu klienta, zdalnie lub we wskazanej lokalizacji. Dzięki sieci kontaktów jestem w stanie realizować większe projekty wraz z innymi freelancerami.

Proponuję realizację aplikacji stand-alone w oparciu o technologie Java, Swing lub Rich Client Platform. Dostarczam dobrze zaprojektowane aplikacje napisane z dbałością o szczegóły, z wykorzystaniem wzorców projektowych. Tworze edytory graficzne w oparciu o Graphical Editing Framework, aplikacje typu klient-serwer i inne.

Wykonuje zlecenia dotyczące serwisów intranetowych i internetowych, w zależności od skali i wymagań klienta wybieram odpowiednie technologie. Specjalizuje się w systemach procesowych oraz przetwarzaniu dokumentów, jednakże jestem otwarty na współpracę również w innych obszarach.

Oferuje usługi analityczne w zakresie analizy procesów biznesowych. Podczas serii spotkań przygotowuje diagram przepływu procesu w ustalonej notacji (BPMN, UML lub inna) oraz opis słowny procesu. Doradzam sposób wdrożenia procesu, potrafię wskazać wąskie gardła przepływu oraz zaproponować sposób integracji z systemami zewnętrznymi. Z klientem rozmawiam językiem specyficznym dla rodzaju biznesu, który prowadzi.

Przeprowadzam również analizy dotyczące aplikacji. Zbieram wymagania w formie scenariuszy i przypadków użycia, modeluje aplikacje za pomocą diagramów UML, doradzam w zakresie doboru bibliotek.

Stawiam na transparentność podczas prowadzenia projektu, liczę na współpracę oraz wzajemne zaufanie. Chcę zapewnić klientowi poczucie kontroli nad sposobem w jakim jest realizowane zamówienie. W tym celu jestem w stanie dostarczyć zestaw prostych w użyciu narzędzi takich jak wiki oraz system zgłaszania uwag, poprawek i błędów do aplikacji (Trac) w celu umożliwienia:

  • Grupowej pracy nad specyfikacją projektu - specyfikacja prowadzona w formie wiki
  • Regularnej kontroli postępu prac oraz zbierania opinii użytkowników końcowych - prace programistyczne zostają podzielone w uzgodnieniu z klientem na szereg etapów. W ustalonym wcześniej interwale czasowym, przekazywana jest kolejna wersja testowa oprogramowania.
  • Zgłaszania uwag - klient ma możliwość zgłaszania uwag za pomocą interfejsu www, a także ciągłego śledzenia zmian w projekcie.
  • Możliwości ciągłego dostępu do repozytorium kodu (SVN)

Narzędzia te mogą być utrzymywane na serwerze klienta lub ich utrzymanie może leżeć w mojej gestii. Jestem otwarty na korzystanie z innych narzędzi (BaseCamp, Jira czy innych).

Preferowany sposób licencjonowania to GNU Public Licence. Dzięki takiemu wyborowi klient może modyfikować rozwiązanie we własnym zakresie, lub zlecić to innej firmie zewnętrznej, zyskuje prawa do dalszej sprzedaży zakupionego oprogramowania. Oczywiście dostarczam też kody źródłowe produktu oraz, na życzenie, dokumentację techniczną w ustalonym formacie (UML, Javadoc, opis słowny, BPMN).

line
Silnik Wordpress, podziękowania dla PROcreators za pomoc przy przystosowaniu szablonu