Rozpocząłem pracę zawodową w 2001 roku, będąc na drugim roku studiów. Moje doświadczenia obejmują wiele dziedzin, od systemów procesowych, w których się specjalizuje, poprzez systemy dokumentowe, aplikacje typu klient-serwer, tworzenie aplikacji internetowych czy edytorów graficznych. Pracowałem korzystając z różnych technologii, od C++, PHP, poprzez C# do Javy, na którą obecnie stawiam. Poniżej, w kilku słowach, opisuję chronologicznie najważniejsze projekty, w których brałem udział.

Neokart GIS sp z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie modułu do służącego do obsługi procesów biznesowych wraz z możliwością definiowania modeli procesów w oknie przeglądarki - technologie: jBPM, GWT (GXT), Spring i mxGraph oraz zaprojektowanie i wykonanie repozytorium plików opartego o Apache Jackrabbit plus Spring wraz z częścią kliencką w GWT (GXT). Nazwa klienta końcowego zastrzeżona przez Neokart GIS
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Symulator procesów biznesowych w oparciu o jBPM, GEF, HSQL, Hibernate, jRules i Eclipse Rich Client. Stworzona aplikacja będąca wtyczką do Eclipse pozwala na graficzne modelowanie procesów a następnie ich uruchomienie i przetwarzanie warunków za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika reguł biznesowych. Program był częścią pracy dyplomowej obronionej na ocenę bardzo dobrą.
Oddział drogowy Bilfinger Berger Korzystając z IST-BPM stworzonego dla IST wdrożenie systemu procesowego wspierającego obsługę zakupów materiałów na budowy oraz systemu wspomagającego śledzenie postępu prac na budowach. Odpowiedzialność: analiza, programowanie. Na zlecenie: IST sp z o.o.
IST Sp z o.o. Stworzenie szkieletu aplikacji do wdrażania procesów biznesowych (IST-BPM) w oparciu o wolne oprogramowanie. JSF (RichFaces i Icefaces), EJB 3.0, Seam, jBPM, jRules, JPA (Hibernate), Facelets. Aplikacja pozwalała na proste tworzenie procesów biznesowych w oparciu o sinik jBPM (wraz z rozszerzeniami) integrując silnik reguł biznesowych, delegacje uprawnień użytkowników, system powiadomień, dedykowany interfejs użytkownika, import bazy użytkowników i inne. Odpowiedzialność za dobór technologii, programowanie, projektowanie. Szkielet został zintegrowany z repozytorium dokumentów: początkowo JackRabbit a później Alfresco. Wykonane w zespole dwuosobowym. Stworzenie zespołu (organizacja pracy, szkolenie), który wdrożył dwa procesy serwisowe u klienta.
PKP Cargo Aplikacja do masowego importu i eksportu plików płaskich (CVS) wraz z weryfikacją danych typu i poprawności danych na podstawie definicji danych w xml wraz z pulpitem do edycji dla operatora pozwalającego na scalanie duplikatów, poprawianie danych. Technologie: Swing, MS SQL 2005, Hibernate.
Lumena SA Projektant i programista zestawu aplikacji wspierającego wdrażanie systemu ISO. Graficzny designer do projektowania przebiegu procesów został napisany w Java (SWT, Draw 2D, GEF, Hibernate) jako plugin do Eclipse. Obsługiwał tworzenie hierarchii organizacyjnej, organizowanie procesów w drzewa, grupy oraz rysowanie samych procesów. Dane z designera miały tworzyć dokumentacje na potrzeby ISO (Tomcat, JSP, Servlets, Hibernate) w portalu intranetowym w ujęciu 1:1. Projektowanie aplikacji, wybór technologii, prace analityczne.
Polkomtel SA Projektowanie oraz rozwijanie systemu klasy BPM Exchange Events, programowanie i analiza wymagań klienta w procedurach w ramach tego systemu (min. procedury dla działu IT, Departamentu Bezpieczeństwa, Działu Sprzedaży, HR) a także systemu delegacji uprawnień dla użytkowników końcowych oraz administratorów). System został oparty o Metastorm BPM, bazę danych MS SQL Server 2000 oraz zintegrowany z systemami zewnętrznymi i repozytoriami danych takimi jak np. Active Directory, SAP R3. Zaprojektowanie i wdrożenie importu użytkowników w technologii .NET do systemu Metastorm BPM obejmującego zarządzanie zmianami przekazywanie zadań nieaktywnych użytkowników, zapewnienie konsystencji ról pełnionych w procesach, delegacji uprawnień. Przygotowanie konspektu oraz przeprowadzenie szkoleń dla programistów oraz managerów z projektowania i implementacji procedur biznesowych w systemie Metastorm BPM. Wykorzystane technologie: DHTML, Javascript, MS SQL 2000, ASP .NET, dedykowane aplikacje w C#, kontrolki ActiveX w C++.
Agora SA Pilotażowe, zakończone sukcesem, wdrożenie systemu motywacyjnego dla pracowników spółki opartego na systemie klasy BPM Metastorm BPM oraz bazę danych Oracle. Integracja z systemami zewnętrznymi (Novell, system HRMS).
Miejskie zakłady autobusowe Wdrożenie systemu procesowego Metastorm BPM (baza MS SQL 7) oraz szkolenie dla pracowników działu informatyki z projektowania i implementacji procedur w Metastorm BPM. Wykonane podczas świadczenia umowy o pracę na rzecz firmy Adrenalina.
Oprócz tego posiadam doświadczenia z pisania aplikacji internetowych w PHP (strony drużyn piłkarskich - np. www.pohybel.pl, współpraca z www.legia.com.pl), aplikacji stand-alone (salon kosmetyczny Dermika - C++ w Borland Builder) oraz doświadczenie akademickie (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, specjalizacja Programowanie Aplikacji Biznesowych). Odbyte kursy i szkolenia:

  • JBoss for Advanced J2EE Developers
  • BizTalk Server 2006 jako platforma integracji aplikacji
  • Implementacja Smart Client jako dokumentu Microsoft Office 2003
  • SQL SERVER 2005 dla administratorów
  • SQL Server 2005 dla programistów
  • Tworzenie rozwiązań opartych o SharePoint Portal Server 2003
  • Windows 2003 Server i .NET Framework 1.1 jako platforma aplikacji
  • Akademia Programowania .NET

line
Silnik Wordpress, podziękowania dla PROcreators za pomoc przy przystosowaniu szablonu